Scammer Ksenia Kovbasyuk

Add a comment >>> Report scammer >>>

First name:Ksenia
Last name:Kovbasyuk
Aka:unknown
Name aliases: Ksenechka, Ksenija, Kseniya, Ksenya, Ksunichka, Ksusha, Ksy, Ksysha, Susha, Xenia
Age: 25
Location(s): Zaporozhye (Ukraine)
Address(es): Ukraine, Zaporozhye, Sovetskaya str., 4/9
Phone number(s): unknown
E-mail address(es): ksushacool82@gala.net
Operates on site(s):
Scam media: unknown
Fake documents: unknown

Report(s)

Report N1 (added on January, 11, 2008)

Ukrainian translation scam. After four letters she needed money from me to continue our correspondence because her employer did not pay her salary.

Billy (USA)