Scammer Marina Hvorostyanenko

Add a comment >>> Report scammer >>>

First name:Marina
Last name:Hvorostyanenko
Aka:unknown
Name aliases: Marinka, Marinochka, Marisha, Maryna, Marynochka
Age: 22
Location(s): Lugansk (Ukraine)
Address(es): Dostoevskogo str., 118, Lugansk, 71007, Ukraine
Phone number(s): unknown
E-mail address(es): marinamarina2004@mail.ru
Operates on site(s):
Scam media: unknown
Fake documents: unknown

Report(s)

Report N1

Seeks money for correspondence.

Tom (USA)