Scammer Ksenia Gryaznih

Add a comment >>> Report scammer >>>

First name:Ksenia
Last name:Gryaznih
Aka:unknown
Name aliases: Ksenechka, Ksenija, Kseniya, Ksenya, Ksunichka, Ksusha, Ksy, Ksysha, Susha, Xenia
Age: 27
Location(s): Shadrinsk (Russia)
Address(es): unknown
Phone number(s): unknown
E-mail address(es): xxkseniyaxx@yahoo.com
Operates on site(s):
Scam media: unknown
Fake documents:

Report(s)

Report N1 (added on August, 20, 2012)

Typical scammer.

William (Canada)