Scammer Ksenia Fedotova

Add a comment >>> Report scammer >>>

First name:Ksenia
Last name:Fedotova
Aka:unknown
Name aliases: Ksenechka, Ksenija, Kseniya, Ksenya, Ksunichka, Ksusha, Ksy, Ksysha, Susha, Xenia
Age: 28
Location(s): Cheboksary (Russia)
Address(es): unknown
Phone number(s): unknown
E-mail address(es): ksushechkalubov@gmail.com
Operates on site(s):
Scam media: unknown
Fake documents: unknown

Report(s)

Report N1 (added on November, 11, 2013)

Travel scammer.

Markcz (Czech Republic)