STOP SCAMMERS. com
Name: Marina Kononenko
Age: 37
Name: Deonna Paruzzo
Age: 25
Name: Zyann Calog Cruz
Age: 28
Name: Beatrice Ranson
Age: 28
Name: Cynthia Smith Rabert
Age: 29
Name: Alena Sorokina
Age: 28
Name: Maria Evdokimova
Age: 27
Name: Marni Moller
Age: 32
Name: Gina
Age: 35
Name: Olga Borowuyhk
Age: 35
Name: Elena
Age: 50
Name: Inger Kristoffersen
Age: 27
Name: Susan William
Age: 23
Name: Oksana Fomenko
Age: 28
Name: Tatyana Petryakova
Age: 28

LIST OF DATING SCAMMERS