STOP SCAMMERS. com
Name: Anastasia Sherbakova
Age: 28
Name: Julia Natacha
Age: 20
Name: Natalia Litvinova
Age: 30
Name: Edwunmi Dallas
Age: 27
Name: Andrea Potop
Age: 22
Name: Natalia
Age: 25
Name: Rose Williams
Age: 26
Name: Maria
Age: 33
Name: Mavis
Age: 28
Name: Evelyn Nuamah
Age: 33
Name: Janice Santana
Age: 35
Name: Candy Bella
Age: 26
Name: Julia Adamenko
Age: 25
Name: Elena Kolesnikova
Age: 33
Name: Linda Peterson
Age: 32

LIST OF DATING SCAMMERS