STOP SCAMMERS. com
Name: Tessy Peters
Age: 26
Name: Mary Douglas
Age: 28
Name: Valentina
Age: 32
Name: Freda Davidson
Age: 20
Name: Natalia
Age: 34
Name: Deborah Haley Martin
Age: 37
Name: Anastasia
Age: 32
Name: Patricia Tawiah
Age: 29
Name: Kim Jacobs
Age: 32
Name: Judith Eide
Age: 26
Name: Melissa
Age: 33
Name: Sonya Gwladys Gouli
Age: 35
Name: Irina Zubkova
Age: 18
Name: Nadezhda Burmistrova
Age: 26
Name: Natalia Dubova
Age: 25

SCAM EMAILS LIST

In database 16137 scam letters sets.