Dating scammer Olga MaksimovaView scammer's photos >>>


Name:Olga Maksimova
Also reported as:Lelya
Variants of name(s): Helga, Lelya, Olchik, Olechka, Olechkaanks, Olenka, Oleshka, Oleshka, Olgo, Olgunka, Olha, Olia, Olika, Olinushka, Oliya, Olja, Olly, Olra, Olushka, Olusik, Oly, Olyushka
Approximate age: 26
Known location(s): Lugansk (Ukraine)
Address(es): Ukraine, Lugansk, Sovetskaya street 23/7
E-mail address(es): lelya@pochta.ru
Found on website(s):

Added report(s)


Report N1

Is running a scam for money for tickets through vasagency@mail333.com

Bob (USA)