Letter(s) from Celina Sinnathurai to Jo (USA)

Letter 1

hello baby i hope u like them

Letter 2

i hope u like them baby?@};-

Letter 3

hi joe how are u this is pat mom hope u are doing good joe who udo u stop ckating to pat joe she love u mach oky u driv her mard oky she can eit and slep okyjes of u bay joe bay now