STOP SCAMMERS. com

Scam letter(s) from Katie Higgins to Irena (Latvia)

   
Letter 1
Nu es esmu (Blue Angels United virsnieks), kas strada ASV kara flotes baze seit Sirija. ASV juras kara flotes baze atrodas uz ziemeliem no Eufratas upes, tris judzu attaluma no Rawah pilsetas, gar galveno celu, kas savieno Sirijas robezu ar celiem, kas ved uz ziemeliem uz Mosulu un uz austrumiem lidz Bagdadei.

Es velos, lai jus zinatu, ka mus ikdiena uzbruk nemiernieki un seit Sirija bumbas. 1. janvari musu glabsanas misijas uzdevuma Jordanijas pilotam (kilniekam) ISIS Oil Facility bija ipasi brutala ugunsdzesiba Raga, Isisa galvaspilseta Sirija, pec tam, kad tie tika uzvareti, es nonacu pie divam kastem, kuras bija milzigs daudzums naudas, kas pieder ISIS sponsoriem un atbalstitajiem, un es uzskatu, ka nauda bija paredzeta ierocu un municijas iegadei, tapec mes par so glabsanas misiju vienojamies par 9 flotes virsnieku, ka nauda tiks ieskaitita un tiks sadalita starp visiem mums.

Pec tam, kad mes dalijamies nauda, es sanemu 2700 000 ASV dolaru dalu (divi miljoni, septini simti tukstosi ASV dolaru). ASV valdiba ir pasutijusi manas komandas parvietosanu uz citu ASV juras kara flotes bazi, kas atrodas pie Jordanas un Sirijas robezas, tapec man ir vajadziga jusu palidziba evakuet savu naudu no sis valsts (Sirija) uz savu valsti. Pirms vecakas flotes amatpersonas to atklas.

Es aicinu jus saglabat to drosu mana varda, lidz es nonaksu pie jusu valsts, man ir skaidrs, ka jus varetu baidities no si priekslikuma, bet es velos jus informet, ka esmu veikusi stabilu vienosanos ar drosibas kravu Uznemums, kas specializejas diplomatiskaja piegade un ir apsolijis nodot fondu, izmantojot diplomatisko metodi, jebkuram no maniem izveletajiem galamerkiem. So piegadi likumigi apstradas Security Cargo Company, un procesa nebus nekada veida riska, un nauda tiks aizzimogota iepakojuma drosi diplomatiskaja kaste, un diplomatiska kaste tiks piegadata jums jusu valsti. Diplomats. Esmu nolemis kompenset jums 38% no kopejas naudas vienreiz pec tam, kad nauda tiek piegadata jums, bet atlikums ir mans investiciju kapitals jusu valsti.

Ludzu, jums ir nepieciesama jusu parlieciba, ka, ja si nauda tiek nodota jums, ka jus busiet uzticami, lai saglabatu naudu drosiba, kamer es ieradisos tava valsti, lai tiktos ar jums, tad mes planosim, ka ar to dzivot un ieguldit .

Viens aizraujoss aicinajums, ko es jums sniegsu, nav apspriest so jautajumu tresai personai, ja nevelaties palidzet sim uznemumam, ludzu, izdzesiet so vestuli no e-pasta lodzina, lai izvairitos no sis informacijas nopludes, un tas bus bistams man, pamatojoties uz manu nostaju seit.

Es esmu izvelejies sazinaties ar jums pec manam lugsanam, un es uzskatu, ka jus nepiedosiet manu uzticibu un neapdraudiet savu sapni, lai gan jus varat brinities, kapec es tik driz atklaju sevi jums bez oficialas ieviesanas, labi, es saku, ka mans prats ir parliecinats man, ka jus esat patiesa persona, kas palidz man sanemt un ieguldit so fondu.

Piezime; Es nezinu, cik ilgi mes seit paliksim, un mans liktenis, jo seit es esmu pardzivojis divus bumbu uzbrukumus, kas lika man meklet uzticamu un uzticamu cienigu personu, lai palidzetu man sanemt un ieguldit fondu, jo es naksu pariet uz savu mitnes valsti, lai iegulditu un saktu jaunu dzivi ka pensionetajam.

Es ceru, ka mans skaidrojums ir loti skaidrs, bet, ja jums ir nepieciesams sikaks skaidrojums, tikai laujiet man zinat, un es paskaidrosu talak, es velos jus informet, ka seit Navy bazu nometne mes nelaujam izmantot mobilo talruni, mes tikai daram izmantot radio zinojumus un e-pasta sakarus, tapec, ludzu, laujiet mums turpinat sazinaties pa e-pastu uz laiku.

Visbeidzot, es velos, lai jus varetu man nekavejoties nosutit atbildi uz so priekslikumu, jusu steidzama atbilde tiks augstu noverteta pirms mes parvietojamies.

Es gaidisu jusu pienemamo atbildi, tiklidz jus izlasisiet so vestuli.
Skupsts,
Katie Higgins
Created: 2019-02-06    Last updated: 2019-02-06    Views: 1249
    

RANDOM SCAM EMAILS

Name: Brianna
Age: 28
Name: Olga
Age: 33
Name: Julia
Age: 35
Name: Lucy Kelvin
Age: 25
Name: Irina
Age: 27
Name: Taisiya Nikolaeva
Age: 28
Name: Margaret Oforiwaa
Age: 33
Name: Olesya Volkova
Age: 31
Name: Marina
Age: 35
Name: Brenda
Age: 37
Name: Amatu Mugis Abdullah
Age: 36
Name: Marina
Age: 28
Name: Issaka Adam
Age: 35
Name: Ashley Ramirez
Age: 26
Name: Helen Gold
Age: 25