STOP SCAMMERS. com
   

Scam letter(s) from Natalia Bogacheva to Pawea (Poland)

Letter 1
hi piaTkne Pawea,! CieszaT siaT, aby przeczytaa? wiadomoa>a?. CzujaT siaT trochaT nieswojo bo muszaT prosia? o pomoc. Zawsze uwaa+aa,em siaT za niezalea+ny podmiot, a moa+e rozwia.zaa? wszystkie moje problemy samodzielnie. Ale tym razem Niestety nie mogaT tego zrobia?.
NaprawdaT nie sa.dzia,em, a+e mo?j wyjazd do ciebie baTdzie tak expencive dla mnie.
CieszaT siaT, by sa.dzia?, a+e czujaT siaT na temat mojego silnego cza,owieka, kto?ry moa+e chronia?
Jestem z caa,ego a+ycia excitments. Powiedziaa,em moim agentem o lotnisku i uczynia, wszystkie opa,aty za mnie. BaTdzie to okoa,o 750 euro. Jest to - w przypadku bileto?w ubezpieczenia, droga na lotnisko, a taka+e inne niezbaTdne koszty.
pea,na. kwotaT - 750 euro, do kto?rej teraz trzeba zapa,acia? 510 euro agencji drugiej czaTa>ci mojej podro?a+y do Ciebie.
Agent powiedziaa,, a+e muszaT zapa,acia? w cia.gu 5 - 7 dni. Powiem wam wszystkie wiadomoa>ci, a+e jestem w uczeniu siaT od a>rodka.
Powiedziaa, mi, a+e nie baTda. przyjmowaa? pa,atnoa>ci od. Oni akceptuja. pa,atnoa>a? tylko od oso?b, kto?ry podpisaa, umowaT z nimi.
WiaTc muszaT zapa,acia? druga. czaTa>a? zapa,aty w goto?wce w pojedynkaT. Mam nadziejaT, a+e droga, a+e moa+emy rozwia.zaa? ten problem.
dla ciebie jest to moa+liwe, pomo?a+ mi zapa,acia??
Wiem, a+e - nie planowanych wydatko?w
ty. Jea>li tak nie jest za,y z me please! I miss you very
i czekam naszego spotkania. CieszaT siaT czekaa? na wiadomoa>ci od ciebie. Silne ramiona i caa,owaa?!
Twoja Natalya.
Created: 2009-11-10    Last updated: 2009-11-10    Views: 682
Latest female scammers
Name: Janet Smith
Age: 33
Name: Yana
Age: 30
Name: Alena Gaydabura
Age: 32
Name: Hasley Gonzalez
Age: 27
Name: Alexis Winston
Age: 30
Name: Anna
Age: 34
Name: Kristen Mark
Age: 30
Name: Julia
Age: 34
Name: Ekaterina
Age: 42
Name: Phidelia Hamilton
Age: 35
Name: Ann Burgess
Age: 33
Name: Alexandra
Age: 28
Name: Maria
Age: 34
Name: Ting Huang
Age: 34
Name: Cindy Essiaw
Age: 31
Name: Julia
Age: 35
Name: Claudia Daurte
Age: 30
Name: Ludmila Angelic
Age: 26
Name: Anita Wilson
Age: 26
Name: Ekaterina Berkovskaya
Age: 29