Scam report about Natalya Bogacheva

First name:  Natalya
Last name:  Bogacheva
Age:  33
Location:  Rosja,Yaransk 612260
Address:  Gogola 9/16
Email:  nstaos@gmail.com
On websites:  Sympatia
Report:  hi piA™kne PaweA‚! CieszA™ siA™, aby przeczytaA‡ wiadomoA›A‡. CzujA™ siA™ trochA™ nieswojo bo muszA™ prosiA‡ o pomoc. Zawsze uwaA?aA‚em siA™ za niezaleA?ny podmiot, a moA?e rozwiA…zaA‡ wszystkie moje problemy samodzielnie. Ale tym razem Niestety nie mogA™ tego zrobiA‡. NaprawdA™ nie sA…dziA‚em, A?e mA?j wyjazd do ciebie bA™dzie tak expencive dla mnie. CieszA™ siA™, by sA…dziA‡, A?e czujA™ siA™ na temat mojego silnego czA‚owieka, ktA?ry moA?e chroniA‡ Jestem z caA‚ego A?ycia excitments. PowiedziaA‚em moim agentem o lotnisku i uczyniA‚ wszystkie opA‚aty za mnie. BA™dzie to okoA‚o 750 euro. Jest to - w przypadku biletA?w ubezpieczenia, droga na lotnisko, a takA?e inne niezbA™dne koszty. peA‚nA… kwotA™ - 750 euro, do ktA?rej teraz trzeba zapA‚aciA‡ 510 euro agencji drugiej czA™A›ci mojej podrA?A?y do Ciebie. Agent powiedziaA‚, A?e muszA™ zapA‚aciA‡ w ciA…gu 5 - 7 dni. Powiem wam wszystkie wiadomoA›ci, A?e jestem w uczeniu siA™ od A›rodka. PowiedziaA‚ mi, A?e nie bA™dA… przyjmowaA‡ pA‚atnoA›ci od. Oni akceptujA… pA‚atnoA›A‡ tylko od osA?b, ktA?ry podpisaA‚ umowA™ z nimi. WiA™c muszA™ zapA‚aciA‡ drugA… czA™A›A‡ zapA‚aty w gotA?wce w pojedynkA™. Mam nadziejA™, A?e droga, A?e moA?emy rozwiA…zaA‡ ten problem. dla ciebie jest to moA?liwe, pomA?A? mi zapA‚aciA‡? Wiem, A?e - nie planowanych wydatkA?w ty. JeA›li tak nie jest zA‚y z me please! I miss you very i czekam naszego spotkania. CieszA™ siA™ czekaA‡ na wiadomoA›ci od ciebie. Silne ramiona i caA‚owaA‡! Twoja Natalya.

Status of report:  is published in main database with photos


View all scam reports      Browse new scammers      Browse all scammers