STOP SCAMMERS. com

SCAM REPORT ABOUT  Natalya Oshueva

First name: Natalya
Last name: Oshueva
Age: 33
Location: Russia Tsivilsk
Address: 429900 , street Gertsena 14/7
Email: onatal@ymail.com
On websites: I think she came by Relation Planet
Report:     Sedert 28 februari 2010 krijg ik brieven en foto's van Natalya Oshueva.Ik herken uit de brieven aan Andre dat het om dezelfde schrijver gaat. in enkele brieven komen soms 6 a 7 opeenvolgende regels voor met identiek dezelfde tekst als in de brieven die ik kreeg. Ik kreeg ze wel in het Engels. Ook de troetelnaam is dezelfde. Alleen andere leeftijd en woonplaats. Alsook andere foto's. Bij mij heeft ze wel nog om geen geld gevraagd.Momenteel 15 dagen niet meer gehoord. Ze is zogezegd opgenomen in ziekenhuis voor appendix.
Status of report: is still without proof