Scam report about Catherine Wale eller Bell

First name:  Catherine
Last name:  Wale eller Bell
Age:  30
Location:  Nigeria
Email:  catherinesexyluv@gmail.com
On websites:  cathbellw1 Skype
Report:  Hon talar om hur mycket hon alskar mig. Sen erbjuder att om man skickar pengar sa kallad bank sa skall man 3.5 miljoner USD. Banken finns inte. Sen har hon lovat komma man ser aldrig till henne

Status of report:  is published in main database with photos


View all scam reports      Browse new scammers      Browse all scammers