Popup content
STOP SCAMMERS. com
   
Photo of scammer Natalia Bogacheva

DATING SCAMMER Natalia Bogacheva

First name: Natalia
Last name: Bogacheva
Age: 33
Name aliases:
Nat, Nata, Natalchika, Natalechka, Natali, Natalichka, Natalie, Natalii, Nataliia, Nataliusenka, Nataliusha, Nataliya, Natalka, Natalochka, Nataloka, Natalushka, Nataly, Natalya, Natalyok, Natalyuhoka, Natalyulenka, Natalyushka, Natalyy, Natasha, Natashechka, Natashenka, Natashka, Nathalia, Nathalie, Natika, Natty, Natulenka, Natusha, Natushka, Natushok, Natusik, Natuska, Natusy, Natusya, Naty, Nutalchika, Nutulenka, Tusya
Romance scammer's Location(s):
Yaransk (Russia)
Address(es):
Russia, 612260, Yaransk, Gogola str., 9/16
E-mail address(es):
nstaos@gmail.com
Operates on site(s):
Sympatia

Scam REPORT(S)

REPORT N1 (added on November, 10, 2009)
Pawea (Poland)


Travel scam. Needs 750 euro + 510 euro to visit me.

Scam Letters

Romance scam letter(s) from Natalia Bogacheva to Pawea (Poland)
hi piaTkne Pawea,! CieszaT siaT, aby przeczytaa? wiadomoa>a?. CzujaT siaT trochaT nieswojo bo muszaT prosia? o pomoc. Zawsze uwaa+aa,em siaT za niezalea+ny podmiot, a moa+e rozwia.zaa? wszystkie moje problemy samodzielnie. Ale tym razem Niestety nie mogaT tego zrobia?.
NaprawdaT nie sa.dzia,em, a+e mo?j wyjazd do ciebie baTdzie tak expencive dla mnie.
CieszaT siaT, by sa.dzia?, a+e czujaT siaT na temat mojego silnego cza,owieka, kto?ry moa+e chronia?
Jestem z caa,ego a+ycia excitments. Powiedziaa,em moim agentem o lotnisku i uczynia, wszystkie opa,aty za mnie. BaTdzie to okoa,o 750 euro. Jest to - w przypadku bileto?w ubezpieczenia, droga na lotnisko, a taka+e inne niezbaTdne koszty.
pea,na. kwotaT - 750 euro, do kto?rej teraz trzeba zapa,acia? 510 euro agencji drugiej czaTa>ci mojej podro?a+y do Ciebie.
Agent powiedziaa,, a+e muszaT zapa,acia? w cia.gu 5 - 7 dni. Powiem wam wszystkie wiadomoa>ci, a+e jestem w uczeniu siaT od a>rodka.
Powiedziaa, mi, a+e nie baTda. przyjmowaa? pa,atnoa>ci od. Oni akceptuja. pa,atnoa>a? tylko od oso?b, kto?ry podpisaa, umowaT z nimi.
WiaTc muszaT zapa,acia? druga. czaTa>a? zapa,aty w goto?wce w pojedynkaT. Mam nadziejaT, a+e droga, a+e moa+emy rozwia.zaa? ten problem.
dla ciebie jest to moa+liwe, pomo?a+ mi zapa,acia??
Wiem, a+e - nie planowanych wydatko?w
ty. Jea>li tak nie jest za,y z me please! I miss you very
i czekam naszego spotkania. CieszaT siaT czekaa? na wiadomoa>ci od ciebie. Silne ramiona i

Comments

Please add comments about this scammer.
To place complete report with photos, letters, fake docs, etc. and become Free Gold member on our website, please fill in the report form.
Created: 2009-11-10    Last updated: 2009-11-10    Views: 810